21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri ve Sosyal araştırmalar Dergisi, hedef olarak belirlemiş olduğu akademik alanda bilimsel hayata, akademisyenlere ve eğitim çalışanlarına ürettikleri bilimsel değerleri hedef kitlelerine ulaştırarak; ulusal ve uluslararası çalışmaların gerek ülkemizde gerek dünya da amacına ulaşması için kurulmuştur.

Eğitim çalışanları ve akademisyenlerin sınırlı imkanlarla bilim yapmaya çalıştığı günümüzde, Türk Eğitim-Sen akademisyen ve eğitim çalışanı üyelerine destek vermek amacıyla bu kültür hizmetini Türk ve Dünya Bilim insanlarının hizmetine sunmuştur. 

Yayın Bilimsel Alanları (Hakemlerin Çalışma Alanları)

  1. Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı

       2. Filoloji Temel Alanı
a) Türk Dili
b) Yeni Türk Edebiyatı
c) Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
d) Karşılaştırmalı Edebiyat
e) Çeviribilim
f) Doğu Dilleri ve Edebiyatları
g) Batı Dilleri ve Edebiyatları
h) Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri
ı) Eski Türk Edebiyatı
i) Türk Halk Bilimi
j) Balkan Dilleri ve Edebiyatları
k) Kafkas Dilleri ve Edebiyatları

3-) Güzel Sanatlar Temel Alanı
a) Müzik
b) Sahne Sanatları
c) Plastik Sanatlar
d) Tasarım
e) Geleneksel Türk Sanatları

4-) Hukuk Temel Alanı

  1. Hukuk

5) İlahiyat Temel Alanı
a) İlahiyat
6) Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Atatürk İnkılapları ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat
Beşeri ve İktisadi Coğrafya
Demografi
Dilbilim/Dilbilimi
Ekonometri
Erken Hıristiyan ve Bizans Sanatları
Eskiçağ Tarihi
Felsefe
Fiziki Antropoloji ve Paleoantropoloji
Fiziki Coğrafya
Gelişim Psikolojisi
Genel Türk Tarihi
İletişim Çalışmaları
Kamu Yönetimi
Klasik Arkeoloji
Bilgi ve Belge Yönetimi
Makro İktisat
Maliye
Mikro İktisat
Muhasebe
Nicel Karar Yöntemleri
Ortaçağ Tarihi
Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti Tarihi
Öğrenme-Bilişsel-Biyo-Deneysel Psikoloji
Pazarlama
Prehistorya
Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi
Uygulamalı Psikoloji
Siyasal Düşünceler
Siyasal Hayat ve Kurumlar
Siyasi Tarih
Sosyal Hizmet
Sosyal Politika
Sosyal Psikoloji
Sosyal ve Kültürel Antropoloji
Sosyoloji
Türk ve İslam Sanatı
Uluslararası İlişkiler
Uygulamalı İletişim
Üretim Yönetimi
Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikası 111 1146 Yönetim Bilişim Sistemleri
Yönetim ve Strateji
Çalışma İktisadı ve İktisadi Demografi
Politik İktisat ve Kurumsal İktisat
İktisat Tarihi
Gelişme İktisadı
Finans
Organizasyon
Halkla İlişkiler
Görsel İletişim Tasarımı
Sinema
Türkiye Coğrafyası
Bölgesel Coğrafya
Çocuk Gelişimi
Yakınçağ Tarihi
Klinik Psikoloji
İş ve Örgüt Psikolojisi
Sanat Tarihi
Gazetecilik ve Medya Çalışmaları
Reklamcılık
Sağlık Kurumları Yönetimi
Aile ve Tüketici Bilimleri
Turizm
Halk Bilimi
Siyaset Bilimi
Bölgesel Çalışmalar
İktisadi Düşünceler Tarihi
Uluslararası İktisat
Yeniçağ Tarihi
Avrupa Birliği
Güvenlik Bilimleri
Çağdaş Dünya Tarihi

 

Türk Eğitim Sen Dergi Tanıtım ve Sistemi Sayfaları