21. Yüzyılda Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Uluslararası Eğitim Bilimleri ve
Sosyal Araştırmalar Dergisi Değerlendirme İlkeleri

1- Yazının konusu, amacı, kapsamı, yöntemi, çözümlemesi hakkında bilgiler verilmiş mi?
2- Makalede kullanılan belge ve kaynaklar; makale yazım kurallarına uygun olarak düzenlenmiş mi?
3- Sonuçlar; araştırmanın amaç, kapsam ve yöntemine uygun mu?
4- Yazıda yapılan atıflar doğru biçimde verilmiş mi?
5- Yazıda yapılan atıfların kaynakları kaynakçada verilmiş mi?
6- Yazıda; amaç ve kapsam dışına taşan gereksiz bilgilere yer verilmiş mi?
7- Yazıda dilbilgisi kurallarına uygun, açık ve yalın bir dil kullanılmış mı?
8- Türkçe ve İngilizce özetler; yazının amacını, kapsamını ve sonuçlarını yansıtıyor mu?
9- Türkçe ve İngilizce başlıklar; yazının konusunu kısa, açık ve yeterli ölçüde yansıtıyor mu?
10- Yazı, 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum dergisinin yayım politikasına uygun mudur?
11- İncelediğiniz makale, bilime katkısı olan özgün bir çalışma mıdır?
12- Makalede kullanılan şekil, tablo, fotoğraf ve diğer belgeler;
a- Bilimsel kurallara uygun olarak hazırlanmış mı?
b- Yazının amacına ve kapsamına uygun olarak seçilmiş mi?
c- Yazıda değinilmemiş gereksiz belgelere yer verilmiş mi?
d- Telif problemi yaşanmaması için gerekli açıklamalar ve kaynaklar verilmiş mi?

 

 

 

Türk Eğitim Sen Dergi Tanıtım ve Sistemi Sayfaları