21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Yayın ilkeleri

 • 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum, yılda iki kez yayınlanır.
 • 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum, hakemli bir yayındır. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplumda yayınlanmak üzere gönderilen özgün makaleler, YAZI KURULU tarafından incelendikten sonra konunun uzmanı üç hakem tarafından değerlendirilir ve üç hakemin en az ikisinden olumlu rapor gelmesi halinde yayınlanır.

 

 • 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum’a gönderilen yazılar daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olmalıdır.
 • Derginin yayın dili Türkçe'dir.
 • Derginin yazım koşullarına uygun olmayan yazılar değerlendirmeye kesinlikle alınmayacaktır.

 

Submission Guidelines for 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

 • 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum is published three times a year.
 • 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum is a refereed publication. Af ter original manuscripts are examined by Executive Board, they are peer-reviewed by three referees. They are published if two of three referees send  affirmative report. The authors bear the full responsibiliry for their articles. Manuscripts must be originally sent to the board, and no other places for publication or
  evaluation.
 • The publication language of the issue is Turkish.
 • Manuscripts not prepared based on the dicections above will not be taken into
  consideration
  for publication in Manuscripts.

 

 

 

 

Türk Eğitim Sen Dergi Tanıtım ve Sistemi Sayfaları